Contact
Монгол |

LEAD Mongolia хөтөлбөрийн нийгэмд үзүүлсэн үр нөлөөг илтгэх тайлан.

LEAD Mongolia хөтөлбөрийн тухай LEAD Mongolia нь 5 жилийн хугацаатай хөтөлбөр бөгөөд залууст иргэний боловсролын агуулга бүхий сургалт, олон улсын солилцооны хөтөлбөрт хамрагдан, манлайллын ур чадвараа хөгжүүлэх төрөл бүрийн боломжийг олгодог юм. Манай хөтөлбөр дараах үндсэн гурван хэсгээс бүрдэнэ. LEAD Alliance нь Монголын залуу манлайлагчдыг ижил үнэт зүйл бүхий үе тэнгийн ази залуустай нэгтгэж, бүсийн хэмжээнд хамтран ажиллах ...

More

About us

<p>The Center for Citizenship Education is Mongolia's oldest non-profit NGO, established in 1992 for the purpose of strengthening Mongolia's nascent democratic institutions.</p> <p>CCE's goals are:</p> <ul> <li>To promote active citizenship in Mongolia, where citizens are able to treely associate and actively participate in social, state and governmental affairs</li> <li>To emphasize the importance of democracy i...

More

Daily poll

How should Civic Education be integrated into high school curriculum?

Show all polls

News

Read all news

Traditional education

НОМ ДЭЭДЛЭХ ЁС, ЗАН ҮЙЛ

Монгол бүжгийн төрөл, зан үйл

Манай ард түмэн бүжгийн ихээхэн өвтэй улс юм. Бүжиг нь эртний зан үйлээс үүсэлтэй. Ан гөрөөнд явахын урьд ан гөрөө хийж буй байдлыг дуурайн дү ...

More

Read more